fbpx

За старите гори в България и как да ги опазваме с WWF

strait gori s wwf i simeona.g
Снимка: Стоян Харалампиев

Защо сме тук?

Този ден започна много различно, благодарение на екипа на WWF, изпълнителната агенция на горите и няколко любими момичета. Сутринта се отправихме към една от старите букови гори в природен парк “Витоша”, почти непокътната от човешка дейност. Разходката ни беше с цел да научим повече за живота на старите гори, значението, което имат те за нас, държава и планетата ни, както и повече за това как да ги опазваме. 

Сутринта започна с разговор с Александър Дунчев, изпълнителният директор на Агенцията по горите, проф. Цветан Златанов от ИБЕИ към БАН и екипа на WWF, които ни споделиха няколко ключови послания и факти:

 • България е лидер в защитата на вековните гори, тъй като за разлика от други европейски държави, вече сме успяли да защитим над 50% от тях (111 хил. хектара).
 • Този факт е признат от ЕС, тъй като миналата година на България е връчена европейската награда за опазване на защитените горски зони, “Натура 2000”.
 • През последните три години от WWF извършва проучвания на територията на 62 общини от цялата страна и установява и картира 82 000 дка стари гори.
 • GIS.BG e платформа, която локализирайки ни, показва какви гори има около нас, издадено ли им е разрешително за сеч, както и информация за всички стари гори на територията на България.
 • Ако искате да подадете сигнал за нередност в гората, използвайте мобилното приложение “Спаси гората” при нерегламентирана сеч или друго нарушение.

За първи път чух за Александър Дунчев от баща ми и брат ми, една вечер, когато се прибраха въодушевени от случайната си среща с него в горите около базата ни. Бяха впечатлени от начина, по който той не само говори, но и активно действа, за да се опазват горите и цялостно природата в България.

Кои са старите гори?

За да се формират старите гори, природата трябва да бъде оставена да следва естествените си процеси и развитие в продължение на векове, без съществена човешка намеса. В зависимост от дървесните видове, климат и условия, този период може да продължи най-малко 120 години. В тези гори нищо не е структурирано и подредено. По-скоро е естествено и хаотично, като в тях съжителстват дървета от цялата палитра на горското съобщество. Можем да ги познаем по внушителните размери на дървета ветерани, отдавна падналите стволове, покрити с мъхове, лишеи и гъби, мъртвата дървесина, хралупите и различните по големина дупки, направени от кълвачи.

Как да познаем старите гори?

 • наличието на едроразмерни дървета, с диаметър над 60-70 см (на възраст около 150-200 години)
 • наличие на високи дървета и дървета в различен стадий на развитие
 • разнообразие в структурата на гората и природни нарушения (паднали дървета с лишеи, мъхове и гъби)
 • наличие на достатъчно количество мъртва био маса (стояща и лежаща дървесина)
 • липса на видими следи от човешка дейност
 • убежища на животинския свят

Как остаряват горите?

Както всеки жив организъм, дърветата също се раждат, развиват и отмират, с тази разлика, че продължителността на всеки техен жизнен цикъл е различна.

 • В първите 20 години се създава и формира новото съобщество от дървета.
 • От 20 до 80 години, най-силните и приспособими дървета увеличават размерите си, а по-слабите отпадат, в резултат на естествената конкуренция.
 • Между 80-ата и 120-ата си година дърветата достигат пълна зрялост в развитието си.
 • След 120-ата си година дърветата започват да стареят и растежът им се намалява. Отделни екземпляри отмират и така се създават условия за ново поколения дървета.

Средната продължителност на живота на основните дървесни видове по нашите земи е над 300 години (ела, бук, смърч), а дъбът достига над 500 години. Именно затова съществуването на една гора може да продължи векове. За жалост, поради човешката намеса в днешен ден горите не могат да достигнат фазата си на старост.

Значението на вековните и стари гори

Дават местообитание и живот

Горите във фаза на старост пазят естествения кръговрат на веществата, правилния поток на енергия и сложните взаимоотношения между организмите. Те поддържат целия набор от ключови елементи за горската екосистема, към които всички видове са се адаптирали, в резултат на хиляди години еволюция. Заради уникалната и комплексна структура, която се формира и самоподдържа в продължение на векове, старите гори спомагат на различните растителни и животински видове да намират местообитание, отговарящо на нуждите им. Те дават убежище на редки видове, някои от които са напълно изчезнали от стопанисваните гори.

Поради необходимостта на хората от добив на дървесина, основната цел на стопанисваните гори е качествена и производствена. Когато това обаче се случва в старите гори и включва сеч, отстраняване на дърветата с хралупи, счупени върхове и старите, сухи или умиращи екземпляри, гората губи своя естествен механизъм за саморегулация и не може да запази генетичното си и биологично разнообразие.

Защо е важна мъртвата дървесина?

Изобилието от насекоми в мъртвата дървесина привлича много птици, които се хранят с тези насекоми и поддържат равновесието в горската екосистема. Кълвачите например са особено важни, тъй като издълбавайки дупки в дървесината, при търсене на храна осигуряват места за гнездене и убежища на много други видове като сови, кукумявки, прилепи, гризачи, белки и други. Стотици видове гъби, бактерии и безгръбначни организми, повечето от които все още не са известни на науката, бавно разграждат големите прави и падналите мъртви дървета, което спомага изключително много на почвата и богатството от вещества в нея.

Ето и няколко от обитателите на старите гори, които са включени в Червената книга на България като застрашени:

 1. Гигантски вечерник
 2. Космат сечко
 3. Уралска улулица
 4. Сив кълвач
 5. Златка

Снимки Деница Пенева, от книжката “Старите гори – непознатите съкровища на България”, WWF

Защо да пазим старите гори?

Една стара или вековна гора може да бъде разрушена само за няколко часа. За жалост обаче по никакъв начин не може да бъде съградена или създадена наново, дори след няколко века. Старите гори се характеризират като Ноев ковчег за повече от 30% от горските видове организми, които са изчезнали напълно от стопанските гори. При тяхното изсичане цялото биоразнообразие няма къде да бъде съхранено. Именно затова загубата на вековните гори, които представляват не повече от 4-5% от всички гори, би бил необратим процес.

Как да помогнем?

Величествена, дива, одухотворена, непристъпна. Истинската стара гора е герой. Нещо много повече от красив фон или декор на нашите развлечения и дела.

Ето и няколко неща, които всеки от нас може да направи, за да бъде в принос:

 • Бъдете информирани за опасностите, свързани с горите ни и не оставайте безучастни, ако видите нещо съмнително или нередно. Можете да подадете сигнал директно на 112.
 • Използвайте мобилното приоложение “Спаси гората”. Ако станете свидетели на изсичане на дървета и смятате, че това се извършва без необходимите разрешителни или по неправилен начин, можете да допринесете за опазването на гората като изпратите сигнал до Изпълнителната агенция по горите чрез приложението на WWF – България, “Спаси гората”.
 • Подкрепяйте организации, на които имате доверие и работят по темата. Едно тях за мен е WWF-България. Ако искате им помогнете да продължат дейността си по опазване на околната среда, животните и старите гори, кликнете ТУК и вижте активните им мисии.
 • Закупувайте продукти, произведени от законно придобит материал. Проверете дали продуктът е одобрен от независимата международна организация FSC. Това значи, че всички строги мерки за законен дърводобив са спазени, както и че горите се стопанисват по отговорен начин.
 • Включвайте се в проверени и смислени инициативи за залесявания. Имайте предвид, че много хора и организации правят залесявания, от които няма резултат. Важно е инициативата да бъде организирана от експерти, теренът за залесяване да е добре проучен, да се изберат правилни дървесни видове за мястото, да се спазва контрол на засаждането и след това периодично да се гледат фиданките до след 3 години, когато може да се каже, че са се захванали успешно.
 • Имайте уважение към всичко, което ви заобикаля и не забравяйте, че гората и природата са част от нашата планетата, която е единственият ни дом. Независимо къде живее всеки един от нас и какво е съградил, ако природата страда, това неминуемо ще стигне до нас.
Pin me : )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Looking for Something?